Ommålning av befintlig väggpanel inomhus, trapphus och korridorer.

Datum
2015

Kund
Mölndals stad

Kategori
Förvaltare

Exempel på projekt