Effektiv här och nu

Vi startade måleriet 1995 med kontor i Mölndal. Vi är ISO certifierade för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö (KMA) sedan 2008 och är för närvarande ca 20 medarbetare. Våra policies och alla
våra dokument finner du här nedan.

Medarbetarna i centrum

Vi ser oss själva som ett modernt företag i tiden med mångfald och öppenhet. När våra medarbetare mår bra mår företaget bra. Vi är noga med att följa arbetsmiljölagar till punkt och pricka och samarbetar nära med vår företagshälsovård; för att förebygga, vårda och utbilda. Vi skapar samsyn i företaget genom att aktivt jobba med vår företagskultur och dela våra värderingar med alla medarbetare; yngre och äldre, kvinnor och män.

Alla ska ha en chans

Vi samarbetar med myndigheter och andra intressenter för att kunna välkomna personer som av olika skäl (t ex funktionshinder) har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi är stolt fadderföretag till ”Sätt Färg på Göteborg”, projekt som skapar sysselsättning och främjar integration.

Vi älskar våra kunder

För både oss själva och våra kunders skull har vi bra koll på trender, teknik och material.
Utvecklar och utbildar oss kontinuerligt för att ligga i branschens absoluta framkant. Vi undviker byråkrati och krångliga beslutsvägar, ger våra medarbetare stort förtroende att, i linje med våra egna och kunders kvalitets- och miljökrav, fatta beslut och ta egna initiativ. Nöjd kund prioriteras före allt annat. Och nöjd kund får vi om vi alltid erbjuder bästa tänkbara tjänster och produkter, service och professionell rådgivning. Är inte det kärlek så säg!

Vi förvaltar förtroenden

Med åren kommer erfarenhet. Inte minst av vad våra kunder önskar och förväntar sig av oss.
Oavsett om det gäller ramavtal och totalentreprenader från idé till slutbesiktning, eller om
det handlar mindre servicejobb för privatpersoner. Att förvalta förtroenden är inte bara smart
– det är en hederssak och en yrkesetiskt självklarhet, oberoende vem uppdragsgivaren än är

Vill du arbeta på ett av västsveriges trevligaste
måleriföretag?

Vill du ha stor omväxling
i dina arbetsuppgifter och
ingå i ett gott arbetslag?

Vi söker erfarna, självständiga
målare med körkort för omgående anställning.

Offert

Kontakta oss för offert.

Vi samarbetar för och med

Certifieringar och dokument

Här finner du våra riktlinjer och certifieringar som du kan ladda hem i PDF-format.