Byggföretag

För dig som byggare är det av största vikt är att jobbet flyter på. Att avtal, planering och inte
minst kalkyler håller. 95% av våra uppdrag har professionella beställare. Även om varje uppdrag är unikt, är vi väl insatta i byggföretagets alla villkor och förutsättningar. Därför har vi byggt upp ett flexibel och anpassningsbar organisation, lättrörlig tack vare våra 15 servicebilar. Genom vår koncerntillhörighet har vi muskler att vara en partner i stora projekt.

Uppdrag för bland annat: Kålltorps Bygg AB, Fastighetsbyggen i Väst AB.

Offert

Kontakta oss för offert.